English

2020年少数民族计划专项博士研究生成绩公示

2020-06-23  点击:[]

经过专家组考核,成绩公示如下,公示期三天,如有异议,请联系:0431-85168215


                                                                                                         电子游戏研究生办公室

                                                                                                            2020623
  • 附件【公示.docx】已下载

电子游戏 保留网站所有权
地址:吉林省长春市前进大街2699号电子游戏 邮编:130012